πŸ““ AMA Recap
Links to all recap of AMA done by Kommunitas Team
2022
2021
No.
Description
Link
January
​
​
12
AMA with Mundo
February
​
​
​
3
​
AMA with CryptoNesia
5
​
Live AMA with Bang Jos TV (Indonesia)
6
​
Live AMA with Brian Martin (Indonesia)
7
​
Live AMA with SarjanaCrypto Instagram (Indonesia)
8
​
AMA with Cherry Community in WeChat
9
​
AMA with Pejuang Crypto (Voice)
10
​
Live AMA with CryptoVel (English and Hindi)
11
​
AMA With @PejuangCryptoID
19
UniFarm Master AMA LIVE
​
Copy link